เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

แนวข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก


อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2011-12-11)

1.         จำนวน 172 ฐาน 10 มีค่าเท่ากับ 1142 ในฐานะอะไร

            1.         4


            2.         5


            3.         6


            4.         7


2.         ค่าของ 0.37 ในรูปเศษส่วนคือ


            1.        


            2.        

            3.        

            4.        

3.                   ห้องสมุดแห่งหนึ่ง ถ้านับหนังสือ ครั้งละ 3,5 และ 7 เล่ม แล้วปรากฏว่าไม่เหลือเศษ

ถามว่ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มในห้องสมุด


1.                  35


2.                  75


3.                  105


4.                  สรุปแน่นอนไม่ได้


4.         ถ้า
a 2.7 = b  73.2 แล้วข้อสรุปใดถูกต้อง

            1.         a > b

            2.         a b = 27.111..

            3.         ถ้า a =  73.2 แล้ว b = 2.7

            4.         ถูกทุกข้อ
5.         เศษส่วนข้อใดเรียงจากมากไปหาน้อย

            1.        


            2.        

            3.        


            4.        

6.         ถ้า + -  =    แล้ว P มีค่าเท่าไร

           1.          4


           2.          5


           3.          6


           4.          7


7.         ฟาร์มแห่งหนึ่งมีเนื้อที่ปลูกหญ้าทั้งหมด 30 ไร่ 2 งาน 50 ตร.วา เจ้าของฟาร์มต้องการ


เลี้ยงวัวนมโดยใช้เนื้อที่ 100 ตร.เมตรต่อวัวนม 2 ตัว  ดังนั้นจะเลี้ยงได้ทั้งหมดกี่ตัว


           1.          1,000 ตัว


           2.          980 ตัว


           3.          870 ตัว


           4.          650 ตัว


8.         สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาวยาวเป็น 2 เท่าของด้านกว้าง ถ้าวัดรอบรูปสี่เหลี่ยมนี้


ได้ยาว 54 เมตร สี่เหลี่ยมนี้จะมีพื้นที่เท่าใด


           1.          9


           2.          18


           3.          162


           4.          324

9.         ทหารกองหนึ่งมีทหารขาดฝึก 10
% ในจำนวนนี้เป็นทหารป่วยเสีย 75 % ถ้ามีทหาร

รับการฝึก 576 คน ทหารขาดการฝึกที่ไม่ป่วยมีกี่คน


            1.         12


            2.         14


            3.         16


            4.         18
10.       ซื้อมะม่วงมา 4 ผล 3 บาท ขายไป 3 ผล 4 บาท จะได้กำไรร้อยละเท่าไร

            1.         67


            2.         77


            3.         67  


            4.         77    


11.       สัดส่วนของกำไรกับราคาขายสินค้าชนิดหนึ่งเป็น 2 : 5 ถ้าตัดทุนสินค้าเป็น 300 บาท

ผู้ขายจะได้กำไรกี่บาท


            1.         200

            2.         250


            3.         300

            4.         350


12.       ถ้า  
sec  = cosec  แล้ว  มีค่าเท่าใด

            1.        


            2.             

            3.        

            4.         คำตอบอื่น

13.       ผลสอบวิชาเคมี 3 ครั้ง ของนักเรียนคนหนึ่งมีค่ามัธยฐาน 47 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 44


และพิสัยเท่ากับ 11 จงหาคะแนนสูงสุด

1.         50                                3.         48


2.         49                                4.         37


 

14.       กล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสีเหลือง 3 ลูก แดง 3 ลูก ขาว 3 ลูก ขาว 2 ลูก ถ้าสุ่มหยิบมา 1


ลูก ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีแดงคือ

1.        


2.        

3.        

4.                  15.       ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว และลูกเต๋าขึ้นแต้มคี่จากการโยน

เหรียญ 1 เหรียญ  และลูกเต๋า 1 ลูกพร้อมกันคือ


1.        


2.        

3.        

4.        

16.       ก. มีอายุ 1101  ปี ข. มีอายุ 15 ปี ใครมีอายุมากกว่ากัน

1.         ข. มีอายุมากกว่า ก.


2.         ก. มีอายุมากกว่า ข.

3.         ก. และ ข. มีอายุเท่ากัน


4.         บอกไม่ได้ เพราะฐานต่างกัน


17.       ถ้า
a  a =  a  แล้ว n มีค่าเท่าใด

1.         3


2.         5


3.         10

4.         20


18.       สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างยาว 6 ซม. ด้านยาว 8 ซม. จะมีเส้นแทยงมุมยาวเท่าไร


1.         18 ซม.


2.         16 ซม.


3.         14 ซม.


4.         10 ซม.


19.       สามเหลี่ยมหน้าจั่วมีมุมยอดกาง 150 องศา มุมที่ฐานกางมุมละเท่าไร


1.        


2.        

3.        

4.        

                      20.       ที่ดินแปลงหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่า 3 เท่าด้านกว้างอยู่ 5 เมตร ถ้าด้านยาวยาว 20 เมตร

ด้านกว้างจะยาวเท่าไร

1.         5


2.         10


3.         15


4.         12


21.       เมื่อ 4 ปีที่แล้ว พ่อมีอายุเป็น 3 เท่าของลูก ปัจจุบันพ่อมีอายุมากกว่าลูก 26 ปี จงหา


อายุพ่อในปัจจุบัน


1.         37 ปี


2.         43 ปี


3.         48 ปี


4.         53 ปี


22.       ดวงตาซื้อปากกา 2 ชนิด ชนิดแรกราคา 2.50 บาท ชนิดที่ 2 ราคา 7 บาท หมดเงินไป


174 บาท ปรากฏว่าได้จำนวนปากกาชนิดแรกมากกว่าชนิดที่ 2 อยู่ 24 ด้าม ดังนั้นดวงตาซื้อปากกามาทั้งหมด กี่ด้าม

1.         30


2.         36

3.         48


4.         54


23.       ถ้า 2 เท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า 10 อยู่ไม่ถึง 20 จำนวนเต็มบวกนี้


ควรจะเป็น


1.         น้อยกว่า 15


2.         มากกว่า 15

3.         น้อยกว่า 20


4.         มากกว่า 20


                             24.       นิดมีเงินมากกว่าหน่อย 4 บาท เมื่อเอาเงิน ของนิดรวมกับ ของเงินหน่อยจะได้

            ไม่ถึง 38 บาท นิดมีเงินอย่างมากที่สุดกี่บาท


1.         48 บาท                                                           

2.         47 บาท


3.         22 บาท


4.         21 บาท

25.       ในการรบมีทหารตาย  บาดเจ็บ และถูกจับเป็นเชลย นอกนั้นปลอดภัย 430


คน ถามว่ามีทหารร่วมรบกี่คน

1.                  645    


2.                  654                                                                               

3.                  1290


4.                  1390


26.       สี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าเพิ่มความยาวของด้านกว้างและด้านยาวด้านละ  ของความยาวเดิมแล้ว ข้อใดถูกต้องที่สุด


1.         พื้นที่จะมากกว่าเดิม 50
%

2.         พื้นที่มากกว่าเดิม 100
%

3.         พื้นที่มากกว่าเดิม 125
%

4.         พื้นที่มากกว่าเดิม 150
%

27.       ประกาศขายที่ดินผืนหนึ่งกว้าง 26 เมตร ยาว 40 เมตร ราคาตารางละ 500 บาท จะได้เงินเท่าไร


1.         65
,000                         บาท

2.         130
,000           บาท

3.         195
,000           บาท

4.         260
,000           บาท

                            28.       ต้องการขุดบ่อรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งมีเส้นทแยงมุมยาว 12 เมตร และ 16 เมตร

            บ่อลึก 5 เมตร บ่อจะจุน้ำได้เต็มที่กี่ลูกบาศก์เมตร    

1.         70    ลูกบาศก์เมตร   

2.         240  ลูกบาศก์เมตร      

3.         360 ลูกบาศก์เมตร 

4.         480  ลูกบาศก์เมตร              

29.       เส้นตรงผ่านจุด ( 1,3 ) และ ( 2,9 ) เส้นตรงนี้จะตัดแกน y ที่จุดใด

            1.         ( 0
,0 ) 

            2.         ( 6
,0 )

            3.         ( 0
,5 )

            4.         ( 0
,3 )

30.       ถ้า
a  R = จำนวนจริงใด ๆ ข้อใดถูกต้องที่สุด

            1.        
=  a

2.        
=  -a

3.        
=      

4.          =  a

เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

 

(1)  2 (2)   2 (3)  3  (4)  4 (5) 4

(6)  2 (7)   2 (8)  3  (9)  3 (10) 4

(11) 1 (12) 2 (13) 3 (14) 4 (15) 2

(16) 1 (17) 3 (18) 3 (19) 2 (20) 1

(21) 2 (22) 3 (23) 1 (24) 2 (25) 2

(26) 3 (27) 2 (28) 4 (29) 3 (30) 3
จำหน่ายเอกสารข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
วิชาสังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย 
สามารถนำไปปริ้นเพื่น อ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่า สินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 
 โทร 081-871-5000  

หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
birdbannasom ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
อ้างอิง
อ้างอิงโพส 1 ต้นฉบับโพสโดย birdbannasom เมื่อ 2012-02-02 22:34  :
ขอบคุณครับ

คร้าบบบบ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้