เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ธันวาคม 19th, 2009

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดจะทำการเก็บเกี่ยวได้ก็ต่อเมื่อมีอายุประมาณ 110-120 วัน หรือ นับหลังจากวันไหมออกประมาณ 60-65 วัน หรือถ้าฐานเมล็ดเป็นสีดำก็เก็บเกี่ยวได้ หลังจากการเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวโพดแล้วควนนำเมล็ดข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวได้ไปเก็บไว้ในยุ้งฉาง โดยพื้นของยุงฉางควรสูงจากพื้นดินประมาณ 50-100 ซม. และต้องมีการระบายอากาศที่ดี

การเก็บเกี่ยวข้าวเลี้ยงสัตว์

การเก็บเกี่ยวข้าวเลี้ยงสัตว์

การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช
การกำจัดวัชพืชเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะถ้าเราขืนปล่อยไว้พวกวัชพืชก็จะไปแย่งอาหารของต้นข้าวโพด การกำจัดวัชพืชจำได้ก็ต่อเมื่อต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 15-20 วัน ในระหว่างที่ทำการกำจัดวัชพืชเราควรจะพรวนดินไปด้วยแต่ถ้าจะใช้สารเคมีควรใช้ในช่วงก่อนและหลังต้นข้าวโพด เช่น สารอะลาคลอร์ (ALACHLOR) โรคของข้าวโพดที่มักจะเจออยู่บ่อย ๆ คือโรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้แผลเล็ก และโรคราสนิม วิธีป้องกันโรคต่างพวกนี้คือการถอนต้นที่เป็นโรคเผาทำลาย นอกจากโรคที่มาก่อกวนต้นข้าวโพดแล้วศัตรูพืชที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกแมลงและสัตว์ฟันแถะ เช่น หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด กำจัดโดยสารคาร์โบฟูแรน (ฟูราดาน 3% G) หนอนเจาะฝักข้าวโพด กำจัดโดยสารคาบาริล (เซฟวิน 85%) หรือเมโทมิล (แลนเนท) หนอนกระทู้ข้าวโพด กำจัดโดยใช้เมโทมิล (แลนเนท) หรือ โมโนโครโตฟอส (อะโซดริน) ส่วนพวกสันว์ฟันแถะ จำพวก หนู ป้องกันโดยการวางกับดัก ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยและใช้เหยื่อผสมสารพิษในแปลงปลูกข้าวโพด

การเกษตรเรื่องการดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ธันวาคม 18th, 2009

การเกษตรเรื่องการดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
การดูแลรักษาพืชผักถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ต้องการการดูแลรักษาที่ถูกวิธีเช่นกัน หลังจากทำการปลูกแล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการรดน้ำ ขั้นตอนการรดน้ำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทำได้ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

หลังจากปลูกข้าวโพดเสร็จให้ทำการรดน้ำข้าวโพดครั้งที่ 1 ทันที ห่างจากการรดน้ำครั้งที่ 1 ให้ทำการรดน้ำครั้งที่ 2 และ 3 ห่างจากการรดน้ำครั้งที่ 1 ครั้งละ 15 วันเท่า ๆ กัน หลังจากการรดน้ำครั้งที่ 3 ให้ทำการดน้ำครั้งที่ 4 5 และ 6 ห่างจากการรดน้ำครั้งที่ 3 ครั้งละ 7 วัน เท่า ๆ กัน หลังจากทำการรดน้ำครั้งที่ 6 แล้วให้ทำการรดน้ำครั้งที่ 7 8 และ 9 ห่างจาการรดน้ำครั้งที่ 6Z ครั้งละ 7 วัน เท่า ๆ กัน หลังจากรดน้ำครั้งที่ 9 แล้ว ให้ทำการรดน้ำครั้งที่ 10 11 และ 12 ห่างจากการให้น้ำครั้งที่ 9 ครั้งละ 7 วัน เท่าๆกัน

การดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สำหรับการให้ปุ๋ยข้าวโพดนั้น ถ้าเป็นดินเหนียวให้ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 และ 20-20-0 ถ้าเป็นดินร่วนให้ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 , 16-16-16 และ 15-15-15 โดยทำการใส่ปุ๋ยครั้งแรกในการรองพื้นก่อนปลูก อัตราส่วน 25-30 กิโลกรัมต่อไร และคั้งที่ 2 ใส่เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของฝักข้าวโพด โดยใส่ปุ๋ยยูเรียอัตราส่วน 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงที่ข้าวโพดอายุได้ประมาณ 40-45 วัน

การเกษตรเรื่องการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ธันวาคม 17th, 2009

การเกษตรเรื่องการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดนอกจากจะเป็นอาหารของมนุษย์แล้วยังสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ และนำไปใช้ในอุตสาหรรม เพราะเนื่องจากข้าวโพดเป็นธัญพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สำหรับพันธุ์ข้าวโพดที่นิยมปลูกกันั้นมีด้วยกันอยู่ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ผสมเปิด เช่น พันธุ์สุวรรณ 1 สุวรรณ 2 สุวรรณ 5 นครสวรรค์ 1 และพันธุ์ลูกผสม เช่น พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว พันธุ์ลูกผสมคู่ พันธุ์ลูกผสมสามทาง

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ก่อนทำการปลูกข้าวโพดต้องมีการเตรียมดินเสียก่อน โดยการไถดะให้มีความลึกประมาณ 8-10 นิ้ว จากนั้นให้ตากดินไว้ประมาณ 7-15 วัน แล้วจึงค่อยไถแปรอีก 1-2 ครั้ง การเตรียมแปลงปลูก ทำได้ด้วยกัน 2 วิธี คือ 1. การปลูกแบบลูกฟูก ให้สันลูกฟูกห่างกันประมาณ 75 ซม. วิธีนี้สามารถปลูกได้ทั้งร่องและบนสันร่อง 2. การปลูกแบบแปลงผัก ให้สันแปลงมีความกว้างกว้างประมาณ 100-120 ซม. และร่องมีความกว้างประมาณ 30-50 ซม. โดยมีระยะการปลูก ดังนี้ ระยะปลูก 75 x 25 ซม. ให้หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลุมละ 2 เมล็ดเมื่อต้นกล้าข้าวโพดเริ่มเจริญเติบโตให้ถอนแยกต้นกล้าให้เหลือหลุมละ 1 ต้น ระยะปลูก 75 x 50 ซม. ให้หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลุมละ 3 เมล็ดเมื่อต้นกล้าข้าวโพดเริ่มเจริญเติบโตให้ถอนแยกต้นกล้าให้เหลือหลุมละ 2 ต้น ระยะปลูก 75 x 50 ซม. ให้หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลุมละ 3 เมล็ดเมื่อต้นกล้าข้าวโพดเริ่มเจริญเติบโตให้ถอนแยกต้นกล้าให้เหลือหลุมละ 2 ต้น

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้