เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น --]

ศูนย์ข้อสอบไทย ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> ข้อสอบพยาบาล -> ข้อสอบ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-12-12 15:37

ข้อสอบ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น1. ข้อใดที่ไม่ใช่พัฒนาการ

ก.พูดได้ 2-3คำข.ฟันกรามซี่แรกเริ่มขึ้น

ค.บอกชื่อแม่สีได้ถูกต้องง.ป้อนอาหารตัวเองได้ดี

ตอบค.บอกชื่อแม่สีได้ถูกต้อง

2.ของเล่นชนิดใดที่ทำให้เกิดความคิดริเริ่ม

ก.ตุ๊กตาข.ภาพการ์ตูน

ค.ปืนเด็กเล่นง.บล็อกไม้รูปต่างๆ

ตอบง.บล็อกไม้รูปต่างๆ

3.Down’s syndromeเกิดความผิดปกติของโครโมโซม คู่ที่เท่าใด

ก.คู่ที่ 21ข.คู่ที่ 18

ค.คู่ที่ 17ง.คู่ที่ 13

ตอบก.คู่ที่ 21

4.เด็กอายุ 6เดือน ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย ควรได้รับการฉีด

ก.OPV DOTข.OPV DT

ค.BCGง.BCG OPV DPT

ตอบง.BCG OPV DPT

5.โดยทั่วไปแล้วเด็กจะเลิกถ่ายอุจจาระเลอะเทอะเมื่ออายุประมาณเท่าใด

ก.ปีข.2ปี

ค.3ปีง.ปี

ตอบข.ปี

6.การลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กวัยก่อนเรียน ยกเว้นข้อใด

ก.อย่าใช้คำว่า อย่าข.เรียนรู้โดยให้ตัวอย่างเปรียบเทียบ

ค.บอกเด็กว่าจะถูกลงโทษ ถ้าทำในครั้งต่อไปง.สอนให้จำพฤติกรรมที่เหมาะสม

ตอบค.บอกเด็กว่าจะถูกลงโทษ ถ้าทำในครั้งต่อไป

7.เด็กที่ป่วยเป็นโรค Marusmusมีอาการอย่างไร

ก.กล้ามเนื้อลีบข.ผอม บาง แห้ง

ค.ท้องเสียง.หงุดหงิดง่าย

ตอบก.กล้ามเนื้อลีบ
8.เด็ก 1คน อายุ 5ขวบ ไม่เคยได้รับ Vaccineใดมาก่อนเลย จะได้ Vacอย่างไร

ก.DTP , OPVข.PT , OPV

ค.BCG , MRRง.BCG , DPT , OPV

ตอบง.BCG , DPT , OPV

9.มารดาพาบุตรมารับ Vac DPTและ OPVแต่เด็กมีอาการไอ, ตัวร้อน, มีน้ำมูก ควรทำอย่างไร

ก.เช็ดตัวลดไข้และให้ Vacได้ตามปกติข.ให้ยาลดไข้ ให้ Vacตามปกติ

ค.ให้มารดาพาเด็กไปพบแพทย์ หายแล้วมาฉีดง.ให้มารดาพาไปพบแพทย์ฉีด Vac

ตอบค.ให้มารดาพาเด็กไปพบแพทย์ หายแล้วมาฉีด

10.ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของไตเรื้อรัง คือ

ก.Anemiaข.Acute infection

ค.Neoplasma of kidromeง.Acute renal Failure

ตอบ

11. เด็ก 32 wk หลังคลอด 4วัน อุณหภูมิ 36.9 oC, R = 50/min,ไอ, moming มีเสียงกระแทก

ก.Apneaข.Bronchopulmonary distress

ค.Aspyxiaง.RDS

ตอบข.Bronchopulmonary distress

12.การพยาบาลเด็กภาวะทุพโภชนาการ

ก.ให้ยาแก้ท้องร่วงข.ให้สารน้ำและสารอาหารเพียงพอ

ค.ชั่งน้ำหนัก

ตอบข.ให้สารน้ำและสารอาหารเพียงพอ

13.Nursing careไอกรนที่สำคัญที่สุด

ก.วินิจฉัยให้เร็วที่สุดข.การให้ยาระงับไอ

ค.ให้ Antibioticง.ดูดนมผสม

ตอบก.วินิจฉัยให้เร็วที่สุด

14.เด็ก 3000 gmเพดานโหว่ด้านซ้ายเล็กน้อย ให้นมอย่างไร (ปากแหว่งด้านซ้าย)

ก.ให้ lVFข.Drip medicine dropper

ค.ดูดนมแม่ง.ดูดนมผสม
ตอบค.ดูดนมแม่

15.อาการที่บอกว่าเด็กมีภาวะหัวใจวายคือข้อใด

ก.ตับโต หัวใจโต บวมข.ตับโต เหนื่อยหอบ บวม

ค.วาดรูปง.ตับโต หัวใจโต หายใจเร็ว

ตอบง.ตับโต หัวใจโต หายใจเร็ว

16.Rheumatic feverมีCriteria (major)ยกเว้น

ก.Carditisข.Chorea

ค.Polyarthisง.Arthalgia

ตอบง.Arthalgia

17.ภาวะแทรกซ้อนเมื่ออุณหภูมิร่างกายทารกต่ำลงคือ

ก.ภาวะขาด O2ในเลือดข.ภาวะน้ำตาลกลูโคสในเลือดต่ำ

ค.ภาวะความเป็นกรดง.ถูกทุกข้อ

ตอบง.ถูกทุกข้อ

18.Neonatal hypoglycemiaสภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำกว่า

ก.20 mg / 100 mlข.30 mg / 100 ml

ค.15 mg / 100 mlง.40 mg / 100 ml

ตอบก.20 mg / 100 ml

19.เด็ก 4 เดือน เป็น Pneumoniaพยาบาลจะทำอย่างไรให้บ้าง ยกเว้น

ก.PTข.Percussion

ค.Vibrationง.Cough

ตอบง.Cough

20.เด็กโรคหัวใจมีอาการ Anoxia Spellทำอย่างไร (telalogy of Fallot)

ก.ให้เด็กทำท่า Knee chestข.นอนท่า High Fowler’s

ค.ให้นอนยกปลายเท้าสูงง.ให้นอนตะแคงขวา

ตอบก.ให้เด็กทำท่า Knee chest
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล  ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยๆมากกว่า 3000 ข้อ  
ประกอบด้วย 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์ 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่ 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน 
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาล

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย


สนใจสั่งซื้อมาที่081-871-5000 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทยสาขามิตรภาพ ขอนแก่นออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร081-871-5000 
หรือแจ้ง diamondclub@hotmail.com
เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.060610 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us